Sitoutuminen ruokamatkailun kehittäjäorganisaatioille 

Tämän lomakkeen täyttämällä sitoudun osaksi Saimaa-ilmiö 2026 -hankkeen luomaa Itä-Suomen yhteistä ruokamatkailun konsortiota. Konsortion jäsenet sitoutuvat edistämään itäsuomalaisen ruokamatkailun kenttää yhtenäisemmäksi, yhdistämään olemassa olevia rakenteita ja hyviä käytänteitä sekä olemaan kumppaneina alueen taide- ja kulttuurialojen toimijoille ylimaakunnallisten sisältöjen luomisessa. Täyttämällä sitoutumislomakkeen hyväksyn myös, että edustamani organisaation nimi julkaistaan Saimaa-ilmiö 2026 -hakukirjassa.

Ensimmäiseen konsortion kokoontumiseen kesäkuussa kutsutaan ne tahot, jotka ovat ilmoittaneet omat yhteystietonsa tämän lomakkeen yhteydessä.

Kirjoita koko nimesi.
Kirjoita sähköpostiosoitteesi.
Kirjoita organisaatiosi nimi.
Kirjoita postitoimipaikkasi.
Kirjoita kuvassa näkyvät kirjaimet ja numerot.

Rekisteriseloste>