Ajankohtaista

Julkaistu 12.08.2021

Kansainvälisen asiantuntijaraadin raportti Euroopan kulttuuripääkaupunkikisasta julkaistiin - lue Saimaa-ilmiön saama palaute

Saimaa-ilmiö2026 hurmasi elämisen taidollaan, mutta eurooppalaisuutta toivotaan kehitettävän eteenpäin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkistanut verkossa kansainvälisen raadin arviointiraportin Euroopan kulttuuripääkaupunkikisasta vuodelle 2026. Loppukilpailussa olivat mukana Savonlinna ja koko Saimaan alue, Tampere ja Oulu, joista Oulu vei voiton kesäkuun alussa. Heinäkuun lopussa julkaistu raportti kertoo, missä asioissa kandidaatit onnistuivat ja missä oli kehittämisen varaa Euroopan kulttuuripääkaupunkina toimimisen näkökulmasta. Hakuprosessiin kuului hakukirjan työstäminen kahdessa eri vaiheessa, raadin vierailu hakijakaupungissa sekä raadin kuuleminen.

Raportissa arvioitiin hakemuksia erityisesti kuuden eri kriteerin kannalta: panos pitkän tähtäimen strategiaan, kulttuuri- ja taiteellinen sisältö, eurooppalainen ulottuvuus, vaikutusala, hallinto ja toteutusvalmius.

Savonlinna kansalliseksi kulttuuripääkaupungiksi?

Positiivisina asioina Savonlinnan ja Itä-Suomen hakemuksessa nostettiin esille mm. rikas ja eri kohderyhmät huomioiva ohjelma, hyvä alueellinen yhteisstrategia sekä alueellisten toimijoiden kuten kulttuuriorganisaatioiden ja taiteilijoiden sitouttaminen. Kirjassa esiteltyä konseptia The Art of living, saimaalaista elämisen taitoa, pidettiin kiinnostavana.

Raati jäi erityisesti toivomaan alueiden suurempaa taloudellista sitoutumista budjetin ollessa 28 miljoonaa euroa sekä eurooppalaisen yhteistyön syventämistä. Ohjelman toivottiin edistävän selkeämmin kulttuurien moninaisuutta ja kulttuuriperintöä, sekä hankkeiden jatkuvuuteen vuoden 2026 jälkeen toivottiin kiinnitettävän enemmän huomiota. 

Raadin mielestä Saimaa-ilmiötä kannattaisikin edistää kansallisena kulttuuripääkaupunkina ja esitellyt taiteelliset sisällöt toteuttaa joka tapauksessa.

Kulttuuripääkaupungin tittelin voittaja Oulu sai kiitosta muun muassa 50 miljoonan euron realistisesta budjetistaan sekä selkeästä konseptistaan. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdisti raadin mukaan kestävän kehityksen kiinnostavasti uusiin teknologioihin ja taiteeseen ja kulttuuriin. Mukana kilpailussa oli myös Tampere, jonka teemana oli ”Yhtä Eurooppaa”.

Yhteistyö jatkuu

Saimaa-ilmiö on ollut koko itäisen Suomen yhteinen hanke, jossa on mukana Savonlinnan lisäksi Mikkeli, Lappeenranta, Joensuu ja Kuopio sekä neljän maakunnan kautta kaikki alueen kunnat. Yhteinen näkemys on, että tehty työ ei ole mennyt hukkaan vaan on käynnistänyt jotain uutta, joka tulee jatkumaan. 

“Ylimaakunnallinen yhteistyö ja itäisen Suomen yhteinen vahva visio tulevasta ovat lähtölaukaus uudelle, jonka jatkoa suunnitellaan jo,” Saimaa-ilmiön projektijohtaja Sari Kaasinen kertoo.

Saimaa-ilmiön hanketiimi jatkaa vielä tämän vuoden loppuun saakka edistäen esimerkiksi kulttuurin unelmavuosia, jotka toteutuvat joka tapauksessa. Unelmavuodet käynnistyvät 2022 Mikkelistä.

Lue koko raportti englanniksi täältä.