Ajankohtaista

Julkaistu 23.08.2021

Saimaa-ilmiön vetoomus kuntapäättäjille: Kulttuuri kuuluu strategioihin

Saimaa-ilmiö teki näkyväksi kulttuurimme ainutlaatuisuuden ja mahdollisuudet, mutta yhdessä onnistuminen vaatii vielä pitkäjänteistä ja suunnitelmallista panostusta. Tämä on syytä huomioida parhaillaan työn alla olevissa kunta- ja kaupunkistrategioissa.

Itäinen Suomi yhdisti voimansa ja haki Euroopan kulttuuripääkaupunkititteliä vuodelle 2026 Savonlinnan johdolla. Vaikka titteli meni Ouluun, nyt on aika näyttää ja tehdä todeksi se, miten koko alue osaa hyödyntää yhdessä aikaansaatua yhteistyötä ja yhteistä visiota, jossa kulttuuriin panostaminen tuo mukanaan elinvoimaa ja kansainvälistä näkyvyyttä.

Euroopan kulttuuripääkaupunkistatus, koko hakuprosessi ja tittelin tavoittaminen, ovat usein kiinnostava laboratorio siitä, miten kulttuuri nähdään ja hyödynnetään alueellisena investointina.

Ulkopuolisen näkemys yhteistyöstä

Kesän lopussa julkaistu eurooppalaisen asiantuntijaraadin raportti on hyvä läpivalaisu ja ulkopuolinen näkemys siitä, miten itäisen Suomen panostukset kulttuuriin näyttäytyvät Euroopasta katsottuna.

Hakua tehdessä Saimaa-ilmiön tiimi kävi läpi Itä-Suomen alueella tehdyt kaupunki- ja maakuntastrategiat. Kävi ilmi, että kulttuuri ja taide näkyvät niissä vielä toistaiseksi melko ohuesti.

Prosessin aikana kunnat lähtivät hienosti mukaan yhdessä kehittämiseen. Raadin palautteessa Saimaa-ilmiö sai kiitosta siitä, että alueen kaupungit, kunnat ja maakunnat ovat ryhtyneet kehittämään omia kulttuuristrategioitaan sekä pohtimaan aidosti, mitä mahdollisuuksia taide ja kulttuuri voi tarjota yhteistyötä tekemällä. Tätä työtä on syytä jatkaa.

Kansallinen kulttuuripääkaupunki?

Raadin mielestä Saimaa-ilmiön kokonaisuutta kannattaisi edistää kansallisena kulttuuripääkaupunkina​, sillä esitetyt suunnitelmat nähtiin erinomaisena saavutuksena ja hyvänä pohjana tulevaisuuden konkreettiselle toiminnalle.

On aika muistuttaa, että olimme käsivarren mitan päässä upeasta tittelistä, eikä peli ei ole suinkaan vielä pelattu. On itäisen Suomen kuntien, kaupunkien ja maakuntien vuoro lähivuosina todentaa, kuinka tosissamme olimme ja kuinka valmiita olemme toteuttamaan hakemuksessamme esitelty tahtotila. Miten aiomme hyödyntää opitun, uskallammeko nousta kansalliseksi kulttuurikaupungiksi?

Kulttuuri on muutosvoimamme

Kuntavaalien jälkeen linjataan kulttuurin ja taiteen asemaa maakuntaohjelmissa sekä kunta- ja kaupunkistrategioissa. Saimaa-ilmiö tukee työtä syksyllä lähettämällä kaikille kuntapäättäjille kirjeen, tekemällä kuntien kulttuurivastaavien työn tueksi työkalupakin sekä toteuttamalla kyselyn alueen asukkaille.

Jatkosuunnitelmat ovat tärkeitä. Konkreettisia tekoja on jo käynnistynyt kulttuurin unelmavuosien myötä, joita tullaan viettämään kaikissa viidessä Itä-Suomen keskuskaupungissa.

Kulttuurista tulee alueellemme haluttu pito-, veto, lumo- ja muutosvoima, ja se houkuttelee tänne kansainvälisesti, kun siihen panostetaan suunnitelmallisesti, pitkäjänteisesti ja yhteistyötä tehden. Siksi Saimaa-ilmiö vetoaa kaikkiin päättäjiin: kulttuuri ja taide kuuluvat strategioihin!