TIEDOTE 22.8.2019

Julkaisuvapaa heti

 

Savolainen, karjalainen vai saimaalainen?

Itä-Suomen yliopiston tutkimushanke Suur-Saimaan vahvuuksien, yhteishengen ja identiteetin jäljillä

Itä-Suomen yliopiston matkailualan opetus- ja tutkimuskeskus tukee Saimaa-ilmiötä eli Itä-Suomen yhteisen kulttuuripääkaupunki­hakemuksen valmistelua tuottamalla hakukirjaan tietoa alueen yhteisestä identiteetistä, yhteishengestä sekä kilpailueduista ja kipupisteistä. Tutkimuksella tukea – Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -hankkeen puitteissa toteutetaan neljän maakunnan alueella paikallisia osallistavia toimenpiteitä kuten työpajoja, kyselyitä ja kirjoituskilpailuja.

Syyskuun aikana hankkeen ensimmäisenä näkyvänä toimenpiteenä toteutetaan yhdistystoimijoille suunnattu työpajakiertue. Työpajoissa tutkitaan Itä-Suomen maakuntien paikallis­identiteetin rakennusaineita, tarkastellaan yhteneväisyyksiä ja eroja maakuntien välillä, selvitetään paikallisten toimijoiden tuntemusta kulttuuri­pääkaupunkihankkeesta sekä osallistetaan heitä suunnittelemaan yhdessä kulttuuripää­kaupunki­vuotta 2026. Työpajoissa käsitellään muun muassa kysymyksiä omaan kotiseutuun kuulumisen tunteesta tai siitä, kuinka karjalaisten ja savolaisten ajatukset omasta kotipaikasta eroavat. Miten vahvasti Saimaan järvialue ja sen historia yhdistää kuntalaisia ja kaupunkilaisia tai näkyy osana asukkaiden paikallisidentiteettiä? ­­Työpajoja järjestetään yhteensä viisi kappaletta neljän maakunnan alueella; Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Savossa sekä Etelä-Karjalassa.

Paikalliset asukkaat pääsevät ottamaan osaa tutkimuksiin ja ideoimaan tulevaa kulttuuripääkaupunkivuotta muun muassa osallistumalla myöhemmin syksyllä toteutettavaan kyselytutkimukseen ja kirjoituskilpailuun. Tutkimushankkeen toimenpiteet ja selvitykset tuottavat sisältöjä Savonlinnan ja Suur-Saimaan alueen kulttuuripääkaupunkihakukirjaan, joka luovutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriölle toukokuussa 2020. ”On erittäin tärkeää, että tutkimusorganisaatiot ovat mukana prosessissa jo esivalmisteluvaiheessa. Näin saadaan analysoitua alueen lähtötilanne sekä luotua raamit tärkeässä roolissa olevalle kulttuuripääkaupunkiprojektin arvioinnille. Tämä luo uskottavuutta koko hakemusprosessille”, totesi Savonlinnassa ja Kuopiossa elokuun alussa vieraillut kulttuuripääkaupunki-hankkeisiin erikoistunut konsultti Neil Peterson.

Lisätietoa hankkeesta:

Katja Pasanen, projektipäällikkö, p. 050 439 0925, katja.pasanen(at)uef.fi

Jarkko Kääriäinen, projektityöntekijä, p. 050 478 0882, jarkko.kaariainen(at)uef.fi

https://www.uef.fi/fi/web/mot/tutkimuksella-tukea