Yhteinen kertomus

Tulevaisuuteen vaikuttaminen on taito, tervetuloa mukaan!

Saimaa-ilmiö, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Europe Direct kutsuvat tulevaisuuden luomisesta kiinnostuneet mukaan työpajoihin, joiden tavoitteena on syventyä Saimaa-ilmiön tulevaisuuskertomuksen eri ulottuvuuksiin rohkealla ja innostavalla tavalla sekä tärkeänä osana yhteistä eurooppalaista tarinaa.

Työpajat järjestetään uuden eurooppalaisen Bauhausin hengessä. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitteli lokakuussa “Uuden eurooppalaisen Bauhausin”. Kyseessä on aloite, jonka avulla kehitetään kohtaamispaikka, keskustelufoorumi, kokeilulaboratorio ja kiihdyttämö, joka kokoaa yhteen mm. arkkitehdit, insinöörit, tutkijat, opiskelijat, taiteilijat, muotoilijat ja kansalaiset. Aloitteen tavoitteena on edistää poikkitieteellistä otetta ja yhdistää EU:n vihreän kehityksen ohjelma, kestävä kehitys, osallisuus ja estetiikka sekä muotoilu.

Kohti kestävää ekosysteemiä

Kokonaisuus järjestetään kolmivaiheisena verkkotapahtumana. Ensimmäisessä osassa syvennyimme Saimaa-ilmiön kulttuurisen kestävyyden eri ulottuvuuksiin. Toisessa osassa keskiössä oli Saimaan alueen kaupunki-luontosuhteen uudelleenmuotoilu. Kokonaisuus kursitaan yhteen työpajassa 14.1.2021 teemalla itäsuomalainen luovien alojen ekosysteemi.

Työpajassa käytetään Sitran kehitteillä olevaa Tulevaisuustaajuus-menetelmää, joka innostaa ja osallistaa matkalle kohti yhteiskuntaa, jonka perusta on maapallon kantokyvyn rajoissa. Matkalle tarvitaan iso joukko uudistajia – ihmisiä ja yhteisöjä, meitä kaikkia. Odottelun sijaan tarvitaan tekoja ja tekijöitä. Tulevaisuuteen vaikuttaminen on taito, jota voi kehittää.

Ohjelma 14.1.2021

Kolmen Saimaa-ilmiö goes Bauhaus -työpajan kokonaisuus kursitaan yhteen 14.1.2021 teemalla itäsuomalainen luovien alojen ekosysteemi. Kahdessa aikaisemmassa pajassa olemme virittäytyneet tulevaisuuteen, tunnistaneet laaja-alaista osaamistamme ja kuvanneet verkostoja, joissa toimimme. Nyt on aika valita rohkeasti kärkiteemoja, joilla rakennamme kulttuurisesti kestävää Eurooppaa ekologisen jälleenrakennuksen maailmassa.

Klo 09.00 Tervetuloa
Sari Kaasinen, projektijohtaja, Saimaa-ilmiö 2026 -kulttuuripääkaupunkihanke
Jyri Wuorisalo, Savonia-ammattikorkeakoulu

Klo 09.15 Ajattelun virittäminen
Toimitusjohtaja Timo Ovaskainen. Hän on intohimoinen yritys- ja kuntakehittäjä sekä ekosysteemiasiantuntija. Asuntamo Oy on kuntien ja muiden organisaatioiden elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä edistävä kotimainen yritys, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus kuntien vetovoimaisuuden ja organisaatioiden kehittämisestä.

Klo 09.45 - 11.30 Ryhmätyöskentely

Klo 11.30 – 12.30 Lounastauko

Klo 12.30 – 14.30 Ryhmätyöskentely jatkuu

Klo 14.30 – 15.00 Yhteenveto ja lopetus
Työpajan fasilitoivat Silja Huttunen, Toimisto2030, Timo Ovaskainen, Asuntamo Oy ja Jyri Wuorisalo, Savonia-ammattikorkeakoulu.

Ilmoittaudu mukaan

Kirjoita koko nimesi.
Kirjoita organisaatiosi nimi.
Kirjoita työnimikkeesi.
Kirjoita sähköpostiosoitteesi.

Lisätietoja

Jyri Wuorisalo, TKI-asiantuntija, Savonia-AMK

 044 785 6914
 jyri.wuorisalo@savonia.fi