Hae mukaan Saimaa-ilmiön yhteistyörihmastoon!

Saimaa-ilmiö kutsuu alueen toimijoita liittymään yhteiseen rihmastoon, jossa oman toimijaverkoston lisäksi haastetaan ideoimaan yhteistyötä muiden toimijoiden, verkostojen ja toimialojen kanssa. Rihmaston tavoitteena on, että näennäisen kaukaiset ja toisiinsa liittymättömätkin asiat voivat kytkeytyä Saimaa-ilmiön kautta yhteen. 


Miksi Savonlinna hakee Itä-Suomen maakuntien ja keskuskaupunkien kanssa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026?

Kulttuuri on koko Itä-Suomen alueellinen vahvuus, jonka pohjalta kehitetään yhteistoimintaa ja ylimaakunnallista yhteistyötä eri toimialojen kesken. Kulttuuri on kehityksen dynamo, jonka aseman vahvistamiseen, laajentamiseen ja näkyväksi tekemiseen yhtenä elinvoimatekijänä tähdätään. Tavoitteena on suojella ja edistää kulttuurien monimuotoisuutta ja korostaa niiden yhteisiä piirteitä sekä vahvistaa tunnetta kuulumisesta yhteiseen kulttuurialueeseen. Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden avulla pyritään vahvistamaan kulttuurin roolia Itä-Suomen alueen kaupunkien strategisessa kehittämisessä.

Väestön ikääntyminen ja väestökato ovat suurimmat aluetta kuormittavat haasteet. Alueelle tarvitaan kipeästi elinvoimaa ja investointeja lisääviä hankkeita. Tarvitaan veto- ja pitovoimaa. Yhteisellä imago- ja kehittämistyöllä pyritään elävöittämään ja elämyksellistämään Järvi-Suomen kunta- ja kaupunkiympäristöjä.


 

Hae mukaan yhteistyörihmastoon