Savonlinnasta – ja samalla koko Saimaan seudusta – Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026

Euroopan kulttuuripääkaupunkeja on nimetty vuodesta 1985 lähtien. Helsinki (2000) ja Turku (2011) ovat toimineet suomalaisina kulttuuripääkaupunkeina. Yksi suomalaiskaupunki valitaan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026. Nimitys tuo kansainvälistä näkyvyyttä, turismia ja monipuolisempaa kulttuuritarjontaa. ECOC on strateginen investointi, jolla on positiivinen vipuvaikutus alueen yleiseen kehitykseen, uudistumiseen ja vetovoimaisuuteen. Myönteiset vaikutukset näkyvät pitkällä aikavälillä mm. uusina pysyvinä työpaikkoina ja taloudellisen toimeliaisuuden lisääntymisenä.

Savonlinna on Itä-Suomen maakuntien yhteinen ehdokas Euroopan kulttuuripääkaupungiksi (European Capital of Culture ECOC) vuodeksi 2026. Idealle ovat antaneet tukensa myös maakuntien keskuskaupungit Mikkeli, Kuopio, Joensuu ja Lappeenranta. Yhteistyöverkostoa ja ideaa on työstetty kesästä 2018 lähtien.

Savonlinna-kulttuuripääkaupunkihankkeen alue perustuu Suur-Saimaan ja Vuoksen vesistöalueen rajaukseen, jota luonnehtii yhteinen historia ja vesistöön pohjautuva kulttuuri.

Hankkeeseen osallistuvat kaupungit ovat Savonlinna, Mikkeli, Kuopio, Joensuu ja Lappeenranta

Sisältöjen suunnittelu tehdään laajasti ja ylimaakunnallisesti osallistaen mukaan eri toimijoita. Kulttuuri on alueellinen vahvuus, jonka pohjalta kehitetään yhteistoimintaa. Tavoitteena on muodostaa uudenlainen verkosto itäsuomalaisten kulttuuritoimijoiden ja heidän sidosryhmiensä kesken sekä vahvistaa ylimaakunnallista yhteistyötä eri toimialojen kesken ja vakiinnuttaa verkostomainen toimintatapa käytäntöön. Pyrkimyksenä on vakiinnuttaa kulttuurin asemaa ja roolia osana Itä-Suomen maakuntien ja kaupunkien strategista kehittämistä. Tällä imago- ja kehittämistyöllä pyritään elävöittämään ja elämyksellistämään Järvi-Suomen kunta- ja kaupunkiympäristöjä.

Saimaa-ilmiö -hankkeen nimi tulee savolaissyntyisen muusikon Juice Leskisen ideoimasta Tuuliajolla-kiertueesta, joka koostui Suur-Saimaan rantakaupungeissa 1980-luvun alussa tehdyistä rock-konserteista. Aki ja Mika Kaurismäki tekivät vuoden 1981 kiertueesta Saimaa-ilmiö -nimisen elokuvan. Elokuvan tavoin toivomme saavuttavamme rehellisen, rosoisen, kunnianhimoisen ja energisen hakemuksen, joka kertoo tarinaa itäsuomalaisesta kulttuuritoiminnasta. Hankkeen nimellä on Kaurismäen hyväksyntä.

Näin Saimaa-ilmiö on edennyt

Kesällä 2018 Jari Sihvonen ja Hannu Hyttinen ideoivat kulttuuripääkaupunkistatuksen hakemista Savonlinnaan ja käynnistävät Saimaa-ilmiön.

Syksyn mittaan idea jalostuu ”satelliittimalliksi” ja asiasta käydään alustavia keskusteluja mm. maakuntaliittojen ja kaupunginjohtajien kanssa.

Lokakuussa 2018 Itä-Suomen neuvottelukunta antaa tukensa Saimaa-ilmiölle eli työlle, jonka tavoitteena on hakea Savonlinnaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026.

Savonlinnan tueksi asettuvat Järvi-Suomen maakunnat Etelä- ja Pohjois-Savo ja Etelä- ja Pohjois-Karjala sekä maakuntien keskuskaupungit Mikkeli, Kuopio, Lappeenranta ja Joensuu.

Itä-Suomen maakuntajohtajat sopivat, että valmistelua koordinoi Etelä-Savon maakuntaliiton kehittämispäällikkö Heli Gynther ja valmistelulle haetaan lisäresurssia EAKR-hankkeesta.

Tammikuussa 2019 yhteistyötahot eli kaupunkien ja maakuntien liittojen edustajat kokoontuvat Savonlinnaan sopimaan mm. seuraavista askelmerkeistä, haettavan hankkeen suuruusluokasta ja omarahoitusosuuksista.

Valmistelulle nimetään oma työryhmä, joka tiiminä työstää hankehakemusta tammi-helmikuussa.

Tulevalle hankkeelle nimetään ohjausryhmä.

Helmikuussa 2019 Etelä-Savon maakuntaliitto jättää EAKR-hankehakemuksen rahoittajalle.

Hankehenkilöstön rekrytointi käynnistetään helmikuussa, haastattelut pidetään maaliskuussa ja rekrytointipäätökset tehdään huhtikuussa.

Huhtikuussa 2019 OKM avaa Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 haun kansallisen kilpailun.

Toukokuussa 2019 valmisteluhanke käynnistyy toden teolla ja koordinaattorit Anu-Anette Varho ja Reko Tammi aloittavat työnsä.

Uutiskirjeitä ja kirjoituksia:

Kesäkuu 2019

Elokuu 2019

Syyskuu 2019

Lokakuu 2019

Marraskuu 2019

Joulukuu 2019

Tammikuu 2020

Helmikuu 2020

Maaliskuu 2020

Huhtikuu 2020

Toukokuu 2020

Kesäkuu 2020

Heinäkuu 2020

Elokuu 2020

Syyskuu 2020